Manuel de Falla

Piano de coa Pleyel que emprava Manuel de Falla per fer les seves composicions i recitals de cambra quan visitava Mallorca.